Adatvédelmi tájékoztatás

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Kérlek, olvasd el a figyelmesen ezt a nyilatkozatot annak érdekében, hogy megértsd, hogy az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adataidat, valamint, hogy megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

Egyéni vállalkozóként fenntartom magamnak a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassam, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozásom adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amelyek miatt Téged is kötelezően értesítenem kell, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdésedet postai úton küldted meg jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban.

Személyes adataid akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha azokat a tudomásomra hozod a következő lehetőségeken keresztül: weboldalon, e-mailben, telefonon, élőszóban, valamint személyesen az állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével.

Tájékoztatlak, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Én, Fábián Petra egyéni vállalkozó, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az általad megadott adatokhoz csak én férek hozzá a számlázási adatokat (teljes név és teljes cím, számla sorszáma, összeg) kizárólag a törvényi kötelezettség miatt a NAV felé továbbítom évente.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Az Inner Arcanum fantázia nevű vállalkozás adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulásodat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatod. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztatlak.

Az adatvédelmi nyilatkozatom folyamatosan elérhető az Inner Arcanum weboldalán.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: Fábián Petra egyéni vállalkozó, mint adatkezelő

Adószám: 55363369-1-22

Székhely: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 44. 5-ös lakás

Honlap: innerarcanum.com
Tel.: +36 70 230 8655
E-mail cím: petra@innerarcanum.com

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheted. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az általad kért címre.

 • Adatkezelési célok
  Jóga, masszázs, más fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, egészségi állapot felmérése, sérülések elkerülése, valamint elégedettség és elkötelezettség növelése céljából kezelem.
 • Jogalapok a személyes adataid felhasználásához
  A személyes adataid használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
 1. a) A személyes adataid – név, lakcím (adószám biz. esetben) ahhoz szükségesek, hogy a számviteli törvénynek megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b) Lehetőséged van megadni a születési dátumodat az állapotfelmérő és adatkezelési lapon, amelynek megadásával kedvezményben részesülhetsz az első masszázsodat követő születésnap(ok) alkalmával. E-mail címedre és/vagy telefonszámodra időpont-egyeztetés, kapcsolattartás, esetleges kérdések megválaszolása, hasznos, nem marketingcélú linkek átküldése, valamint a születésnapi kedvezményes lehetőséggel kapcsolatos értesítés céljából van szükségem. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 3. c) Előfordulhat, hogy a jógaterápia vagy masszázskezelés, fizikai közérzetet javító szolgáltatás előtt/alatt megosztasz velem egészségügyi információ(ka)t szóban. Ez(eke)t az információ(ka)t sem az állapotfelmérő és adatkezelési lapon sem más formában nem rögzítem. Az állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével kizárólag arról kérek Tőled egy nyilatkozatot, hogy megismerted a masszázsok ellenjavallatait és nem szenvedsz olyan betegségben, amely kizárná a szolgáltatás igénybevételét. Az állapotfelmérő és adatkezelési lap aláírásával kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy rendelkezhessem ezzel a nyilatkozatoddal és tárolhassam azt. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulásodat a teljes neved, telefonszámod és/vagy e-mail címed, valamint esetlegesen a születési dátumod megadásával (állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével, aláírásával) adod meg.
Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatokat (teljes név és teljes cím) nem adod meg, a szolgáltatást nem tudod igénybe venni.

 • Az adatkezelés időtartama
  A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen.

A születési dátumot, kapcsolattartás céljából megadott adatokat és az állapotfelmérő és adatkezelési lapot legkésőbb az utolsó találkozásunkat követő egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm.

 • Érintetti jogok
  A személyes adataidhoz kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott jogaid vannak. Amennyiben ezekről további információt szeretnél kapni vagy bármelyikkel élni kívánnál, bármikor kapcsolatba léphetsz velem.
 1. a) hozzáférés a rád vonatkozó, általam kezelt adatokhoz; élhetsz az adathordozási jogoddal
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) a rád vonatkozó, általam kezelt adat törlése (ez a jog az esetlegesen megadott születési dátumodra, valamint a kapcsolattartási adataidra vonatkozik);
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) a személyes adataid direkt marketing célokból történő felhasználásának megtiltása;
 6. f) a személyes adataidnak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely rád vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
 8. h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
 • Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens esetén (amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár) a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül – a megadott elérhetőségen keresztül – az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

 • Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1/391-1400 Fax: +36 1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

Az adatkezelési tájékoztatóm időbeli hatálya: 2019. 09. 02-től visszavonásig tart.

 


 

 • Szolgáltató: Google LLC
  Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
  Web: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/
 • Automatikus levélküldő rendszer:
  Szolgáltató: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC
  Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA:
  Web: MailChimp Privacy Policy
 • Számláimat a SZÁMLÁZZ.HU oldalán készítem:
  Szolgáltató: KBOSS.hu Kft.
  Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
  Web: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Közösségi média felületként a következőket használom:
Szolgáltató: Facebook Ltd.
Székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Szolgáltató: Instagram (Facebook Ltd.)
Székhely: 200 Jefferson Dr, Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://help.instagram.com/155833707900388

Lokális informatikai eszközök védelmi rendszerei:

Szolgáltató: Norton Security, Symantec Corporation
Székhely: 350 Ellis Street, P.O. Box 7011, Mountain View, California 94043, USA
Web: https://www.symantec.com/privacy

Szolgáltató: Windows Defender, Microsoft Ltd.
Székhely: 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA
Web: https://privacy.microsoft.com/hu-hu

A felsorolt külső szolgáltatók a számukra szükséges személyes adatok kezelését saját felelősségük mellett, adatvédelmi szabályzataik szerint végzik

2.9 Használok-e sütiket (cookie-kat) vagy hasonló technológiákat?

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseivel összhangban weboldalam látogatójaként tájékoztatlak, hogy azokon cookie-kat („sütik”) használok. A szolgáltatásaim nyújtása során ezek megőrzik a tevékenységed bizonyos jellemzőit, így ezek technikai jellegű, statisztikai adatainak elemzésével olyan összefüggésekhez, információkhoz jutok, melyek alapján szolgáltatásaim folyamatos javítását, optimalizálását, személyre szabását, a felhasználói élmények érdemi növelését biztosítani tudom.

De mik is azok a sütik, vagy angolul cookie-k?

A sütik (cookie-k) olyan kis méretű szöveges adatfájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógépeden (vagy egyéb eszközödön) annak böngészőjében. Olyan dolgokat rögzítenek, mint a preferenciáid és beállításaid, így a segítségükkel hozzájuthatok azokhoz az információkhoz, melyek segítségével, azok elemzését követően a legkövetkezetesebb és leginkább releváns élményt tudom biztosítani számodra. A cookie-kat még a tesztelni kívánt újításokkal

kapcsolatos információk rögzítésére is használhatom, melyek során nyomon lehet követni, hogy hogyan használod a szolgáltatásaimat, és hogy ezek az újítások hatékonyak voltak-e.

A weboldalamon található cookie-k tőlem, velem partneri viszonyban álló harmadik felektől, illetve esetleg független harmadik felektől (pl. hirdetők) származhatnak. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezni a cookie-k használatát, tudd, hogy letilthatod azt a böngésződ beállításaiban, ám ez a tiltás bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy akár meg is akadályozhatja.

2.10 Milyen jogai vannak a személyes adatok tulajdonosainak?

Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általam tárolt személyes adatairól.

A helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok helytelenek vagy pontatlanok.

A törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általam feldolgozott személyes adatainak törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem a te hozzájárulásodon alapulnak (pl. törvényi előírások).

Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjam neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek.

A tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Megköszönöm, ha panaszoddal első lépésben hozzám fordulsz, együttműködésemre

Az adatkezelési tájékoztatóm időbeli hatálya: 2019. 09. 02-től visszavonásig tart.

 


 

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use our Service.

We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

We use your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible at http://innerarcanum.com

Information Collection And Use

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information („Personal Information”) may include, but is not limited to:

 • Name
 • Email address
 • Telephone number

Log Data

We collect information that your browser sends whenever you visit our Service („Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol („IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.

We use „cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 („Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Information, please contact us. If we discover that a child under 18 has provided us with Personal Information, we will delete such information from our servers immediately.

Compliance With Laws

We will disclose your Personal Information where required to do so by law or subpoena.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

Calendar

2024. június
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Designed & Developed by Fábián Petra © 2018 Inner arcanum - All Rights Reserved
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com